Czy homoseksualizm jest chorobą?

Niemal w każdym domu mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają problem z akceptacją osób o innej orientacji seksualnej. Obrzucają ich wulgaryzmami i traktują jako chorych psychicznie. Jak się jednak okazuje, homoseksualizm nie jest zaliczany do chorób, czy zaburzeń psychicznych. Przez wiele lat prowadzono badania, które miały na celu wykazać, czym różni się psychika osób heteroseksualnych i homoseksualnych. Badania prowadzono na całym świecie i wyniki okazały się absolutnie zaskakujące, dla osób o niskiej tolerancji. Otóż psychika wspomnianych wyżej grup w ogóle się nie różni. Nadal jednak, jak twierdzą lekarze psychiatrzy, przynajmniej raz na miesiąc trafiają do ich gabinetów, rodzice osób homoseksualnych. Proszą, aby poddać ich dzieci terapii, aby rozpocząć leczenie farmakologiczne. Jedyne, co może zalecić psychiatra, to w takiej sytuacji terapię dla owych rodziców. Musza oni zaakceptować swoje dzieci, takimi, jakie są. I muszą przyjąć do wiadomości fakt, że żadna terapia nie zmieni orientacji seksualnej. Osoby homoseksualne często poddają się presji i zakładają „normalne ” – w ocenie otoczenia- rodziny ( czyli żyją w związku z osobą płci przeciwnej). Trzeba jednak mieć świadomość, że żyją oni w wówczas w głębokim ukryciu i strasznie cierpią przez odrzucenie ich prawdziwej osobowości. Lekarze przestrzegają zatem przed próbą leczenia homoseksualizmu u kogokolwiek. Takie próby mogą przynieść więcej szkody niż pozytku

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply